AB Projeleri

AB Projeleri

13 Ağustos 2012 3 dk

Kurulduğu günden bu yana NOVA, ülkemizde gerçekleştirilen birçok AB destekli projenin “çeviri çözüm ortağı” oldu ve olmaya devam ediyor. Çoğunlukla bakanlıklara bağlı olarak yürütülen bu projelerin en tanınmışları “Twinning” olarak adlandırılan eşleştirme projeleridir. Eşleştirme projeleri, Avrupa Birliği’ne aday ülkeler için, AB’ye paralellik arz eden kurumsal bir yapılanmanın tesisi açısından oldukça önemli bir araçtır.

Kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesine ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan teknik yardımlar ise; genelde iki hafta ile sınırlı kalan kısa vadeli TAIEX programlar ile TAIEX programlarının kurumsal yapılanma çalışmaları için sürece yeterli olamadığı durumlarda daha uzun süreleri kapsayabilen Eşleştirme (Twinning) programlarından oluşmaktadır.

Eşleştirme mekanizması, aday ülkelerin uyum sağladıkları AB mevzuatının hayata geçirilmesi sürecinde gerekli kurumsal yapılanmanın gerçekleştirilebilmesi için, üye devletlerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzmanların bizzat aday ülkede bulunması ve ilgili kurumda kurumsal yapılanmaya ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik bir projede çalması üzerine kuruludur. Eşleştirme sistemi çerçevesinde sağlanan teknik yardımlar iki yıla ulaşan bir dönemi kapsayabilmekle beraber, bu süre aday ülkenin spesifik ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Bugüne kadar çeviri desteği sağlamış olduğumuz AB projeleri:

  • Türkiye Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi ve AB ile Uyumu Projesi – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
  • Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi – ÇSGB
  • Türkiye’deki Bölgesel İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuarlarının İyileştirilmesi – ÇSGB
  • İŞGÜM Test Laboratuarı Geliştirilmesi Projesi – ÇSGB
  • Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Geliştirilmesi – MYK – WYG
  • 7. Çerçeve Programı ve 8. Çerçeve Programı – TÜBİTAK
  • Entegre Kirlilik Önleme Kontrolü Projesi (IPPC/EED) – Çevre ve Orman Bakanlığı
  • AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu Projesi – WYG
  • Türkiye’de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi – SGB – Maliye Bakanlığı
novanovanovanovanova

Google 4,9 / 5
müşteri puanı

Kurum ve kuruluşların profesyonel çeviri ihtiyaçları konusunda yıllardır Türkiye'nin #1 numarası olmaya devam ediyoruz. Siz de bizimle çalışarak markanıza değer katabilirsiniz.

20

Yıllık Tecrübe

50+

dil çifti

100K+

proje / yıl

250+

Çevirmen