Akademik Yazarlık ve Yayımcılıkta  10 Altın Kural

Akademik Yazarlık ve Yayımcılıkta 10 Altın Kural

2 Nisan 2015 3 dk

“Daha başarılı akademik makaleler, daha parlak bir akademik kariyer”

KILAVUZ HAKKINDA

Akademik makalenizin yazınsal kontrolü ve diğer dillere çevirisi konusunda kararsız kaldıysanız, NOVA Tercüme’nin akademisyenler, lisansüstü eğitimi alanlar ve araştırmacılar için hazırladığı bu kılavuz sizi başarıya götürecek sihirli kapı olabilir.
Akademisyenliğe yıllarını vermiş araştırmacılar eşliğinde hazırlanan bu kılavuzda güncel akademik dünyada dikkat edilmesi gerekenler ele alınmıştır. En başarılı akademik makalelerin yazımına ilişkin bu önemli tavsiyeleri göz önünde bulundurduğunuzda akademik kariyer çizginizde keskin bir yükseliş görme ihtimaliniz çok yüksektir.
Bu kılavuz özellikle akademik çeviri ve düzelti hizmeti almada akademisyenlere yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.

GİRİŞ

Akademik makaleler yazmak ve yayınlamak yoğun emek gerektirmekle birlikte müşterek bir iştir. Yaşam boyu çaba, araştırma, bilgi ve ilgi gerektirir.
Çoğu disiplinde birden fazla araştırmacı bir araya gelir, fikir paylaşımı ve kapsamlı bir beyin fırtınasıyla hazırlanması aylar süren bir makale üzerinde çalışır. Tarafsız anlatımlar, sayısız referanslar, örnekler, birbirine mantıksal çerçevede bağlı paragraflar ve ilgili bilim dalına özgü terimler akademik yazımda önem verilmesi gereken onlarca ayrıntıdan yalnızca birkaçıdır. Diğer yandan fikrî mülkiyette güvence eksikliği, araştırmanın devamı için gereken finansal desteklerin azalması ve hızla yaygınlaşan korsan elektronik yayımcılık gibi akademisyenlerin işini zorlaştıran sorunlar da göz ardı edilmemelidir. Böylesine yoğun, sistemli bir çalışma ve sorun çözme kabiliyetiyle ortaya çıkarılan akademik yayımlar, emeklerin boşa gitmemesi için en doğru kelime ve terimler kullanılarak diğer dillere çevrilmeyi, anadilinde düzelti ve kontrol aşamalarından geçirilmeyi fazlasıyla hak eder.

Çeviri sürecinde fikrî mülkiyet hakkınız NOVA’nın kanatları altında güvenle korunur. Üstelik akademik çalışmalarınızın hız kesmemesi için size en uygun fiyat garantisi verir.
Makalelerin yazım sürecinde dikkat edilecek akademik kurallar ve gereksinimler, konuyla ilgili mevcut çalışmalara veya başarılı yazarlardan yapılan referanslar, yazınsal tertip ve bunu gibi detaylar akademisyenleri yorabilir, yazının gidişatını olumsuz etkileyebilir. Fakat teferruat yerine işin asıl amacına odaklanan akademik yazarların izlemek isteyeceği belirli yollar vardır.

KURAL 1: En başarılı akademik makaleler için teferruatı bir kenara bırakın ve yazmaya başlayın.

Ortaya koyduğunuz bilimsel çalışmaya odaklanın. Sonuçta makaleler, akademik dünyanın geçer akçesidir. Kariyeri boyunca düzenli olarak yeni akademik yazılara imza atan araştırmacılar, doğru orantılı olarak yükselen akademik kredileri sayesinde kariyerlerinde büyük manevralar yakalayabilir. Ayrıca, yoğun emek sarf edilerek hazırlanan makalelerin, yalnızca prestijli bilim kitapları veya periyodik dergilere yayım için gönderilmeleri akademisyenlere avantaj sağlayan diğer bir etkendir. Örneğin daha sık aralıklarla çıkan üniversite yayınları, ticari yayınevleri tarafından yayımlanan dergilere kıyasla sizin için çok daha faydalı olabilir.
Yıllardır NOVA’da sunulan akademik tercüme hizmeti, uluslararası yayınevlerince basılan ve ISBN numarasına sahip hakemli dergi ve kitaplarda yayınlanacak makalelerin çevirisini de kapsar.

KURAL 2: Akademik kredinizi artıracak çok sayıda eser yayımlamak için, araştırdığınız profesyonel literatürde çok sayıda makale okumayı ihmal etmeyin.

Kimse akademik yazar olarak doğmaz, yazarlığın eğitimi de yoktur. Yalnızca ilgi duyulan alanlara yoğunlaşmak akademik vizyonu daralttığı için en yetenekli akademik yazarlar benzer bilim dallarında hazırlanan eserleri de yakından incelemeyi ihmal etmez. Uzmanlaşmak istedikleri alandaki lider araştırmacıların, eğitimli meslektaşlarının üzerinde çalıştığı sorunları irdeler, yayımladığı makalelerde bu sorunlara ve muhtemel çözümlerine değinir.
NOVA birden fazla alanda ve farklı dillerde araştırma yapma arzusu olan akademisyenlere istedikleri her dilde makale çeviri hizmeti sağlayarak yabancı dillerdeki yazılara erişebilme, daha geniş yelpazelerde bilgi edinebilme fırsatı verir.

KURAL 3: Araştırma konunuz üzerinde çalışırken şüpheci olmak yerine inançlı davranmayı tercih edin.

Akademik yazarlıkta eleştirel bakış açısı kilit rol oynar. Makalenin yayımından önce gerekli görülmeyen sayfaların belirlenmesi, verilen bilgilerin netliği, kullanılan yazım tarzı ve jargonun yerindeliği incelenir. Fakat bir araştırmaya sıfırdan başlarken yapılması gereken ilk şey olumsuz düşüncelerden sıyrılmaktır. Kariyerinde başarıyı hedefleyen akademik yazarlar kuralcı ve peşin hükümlü fikirlerden uzak kalarak kendilerine güvenmeyi bilir.
NOVA’yı tercih eden akademisyenler, makalelerinin çevirisi sürecinde tüm istek ve görüşlerini gönül rahatlığıyla dile getirebilir, morallerini her zaman yüksek tutabilir.

KURAL 4: Alanınızda profesyonel akademisyenlerce tavsiye edilen kompozisyon stratejilerinden faydalanın.

Dünya çapında akademik ortamlarda sürekli olarak dile getirilen tavsiye, yazım süreci tamamlanmış makalelerin çeşitli mecralara teslim edilmeden önce profesyonel editörlere gönderilerek dilbilimsel açıdan düzelti ve kontrol işleminden geçirilmesidir. Sonuçta hiçbir akademisyenin, az veya çok yazım hatasıyla dolu bir makaleyi yayımlatıp bilimsel çalışmasından çok, kişisel yetenekleri hakkında olumsuz eleştiri kabul etme lüksü yoktur. Şansınız varken fırsatı değerlendirin.
Düzelti ve kontrol işleminden geçirmek istediğiniz makaleyi NOVA’ya gönderin ve en uygun fiyatla ana dilinde düzelti yapan yerli ve yabancı editörlerin maharetli ellerine teslim edin, makalenizi hatasız bir şekilde yayımlayın.

KURAL 5: Akademik girişimciliğinizi kaybetmeyin.

Sizinle aynı alanda çalışan akademisyenlerle tanışıp mesleki fikir alış verişinde bulunmak, kariyerinizin daha parlak şekillenmesine fırsat verebilir. Hazırladığınız makaleleri çevrimiçi elektronik ortamlarda meslektaşlarınızla paylaşarak yeni çalışma arkadaşları edinebilir, müşterek bir iş olan akademik yazımda binlerce kilometre uzakta sizinle aynı alanda çalışan akademisyenlerle yardımlaşarak kendiniz için yeni motivasyon kaynakları yaratabilirsiniz. Akademik girişimciliğinizi geliştirecek yöntemlere örnek olarak uluslararası konferanslara katılabilir, kitap ve makale eleştirileri hazırlayıp bunları NOVA’dan aldığınız akademik çeviri hizmetiyle farklı dillerde yayımlayabilir, alanınızda lider editörler ve yazarlarla tanışma olanağı yakalayabilirsiniz.

KURAL 6: Dünyadaki meslektaşlarınızla iletişim kurun.

Akademik disiplininiz dahilinde öne çıkan çevrimiçi dergilere abone olabilir, fikirlerinizi çevrimiçi tartışma platformlarında paylaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak aklınıza takılan soruları dünyanın herhangi bir yerinde sizinle aynı disiplinde araştırmalar yapan meslektaşlarınıza e-posta ile gönderebilir, yayımlanan dergilerde gönüllü olarak danışman okurluk yapabilirsiniz. Üstelik alanınızda önemli teorisyenlerle yüz yüze veya çevrimiçi video görüşmeleri düzenleyerek bu görüşmenin içeriğini röportaj türünde profesyonel dergilerde yayınlayabilir, tanıştığınız meslektaşlarınızla eş yazarlık yaparak birlikte yeni eserlere imza atabilirsiniz.
Makalelerinizi çevrimiçi ortamlarda paylaşırken, yurt içinde veya dışında uluslararası konferanslara katılırken, akademik makale ve kitap eleştirileri yazıp diğer ülkelerde yayıma hazırlarken, meslektaşlarınızla yüz yüze veya bilgisayar ortamında e-posta yazışmaları, görüntülü görüşmeler yaparken güvenebileceğiniz en doğru destekçiniz NOVA Dil Hizmetleri’dir.
NOVA’da hizmetinize sunulan yazılı ve sözlü çeviriler sayesinde akademik dünyada daha sağlam bir duruşa sahip olabilirsiniz.

KURAL 7: Akademik çalışmalarınızı en iyi yöntemlerle pazarlayın.

Tabi ki hazırladığınız tüm çalışma ve makalelerin prestijli dergi ve editör kitaplarında yayınlanması veya her çalışmanız için yayınevlerinden gelecek açık çekler fazlasıyla motive edici özelliklere sahip olabilir. Ama maalesef akademik dünyada işler bu şekilde ilerlemiyor. Bu yüzden makalelerinizin mantıklı yöntemlerle pazarlanması ve hak ettiğiniz akademik saygınlığa kavuşabilmeniz için uygulayabileceğiniz ilk yöntem, yayımlamak için yazmaya başlamadan önce alanınızda önde gelen akademisyenlerin spesifik olarak hangi konu üzerinde uğraş verdiğine bakmak olabilir. Öncelikli sorunsallarınızı bu doğrultuda belirleyerek ele alınması gereken uygun metodolojileri uygulamanız sizi başarıya götürecektir. Haftalarınızı, belki aylarınızı verdiğiniz makalelerin yayımlanmasını istediğiniz hakemli dergilerin listesini çıkarıp bu dergilerdeki makalelerin ortak özelliklerini belirleyerek bir adım önde başlayabilirsiniz.
NOVA Dil Hizmetleri uzun yıllardır akademik dergi ve kitaplarda yayınlanan makaleler için çeviri hizmeti sağlamaktadır. Bu güne kadar onlarca yerli ve yabancı akademisyen, NOVA’nın profesyonel çevirmen ekibine güvenerek akademik kariyer merdivenlerini hızla tırmandı.

KURAL 8: Yeni makaleler yazmak için kendinize uygun bir program belirleyin.

Yükseköğrenim gören yüzlerce öğrenciye programlı bir şekilde eğitim vermek veya sağlık kurumlarında ilginizi bekleyen hastalara deva olmak, yeterince zaman alan işlerdir. Boş zaman bırakmayan yoğun bir işiniz varsa, akademik hayalleriniz suya düşüyormuş gibi gelebilir. Vakit bulamama sorununu çok kısa da olsa küçük notlar alıp hepsini bir taslakta birleştirir, kendiniz için oluşturduğunuz konforlu bir çalışma ortamında günde yarım saat, haftada beş gün düzenli olarak yeni makaleler üzerinde çalışırsanız, emin olun yılda birkaç makale yayımlamak için kendinize fırsat yaratmış olursunuz. Çünkü başarılı yazarlar, yazmaya başlamak için ilham veya motivasyon gelmesini beklemez.
Bu noktadan itibaren akademik yazılarınızın düzeltisinde ve diğer dillerde yayımlanabilmesi için çevirisinde devreye giren destekçiniz, NOVA Dil Hizmetleri’dir. Siz sadece yazın, çevirisini ve düzeltisini NOVA’ya bırakın…

KURAL 9: Makalenizin yayımlanması reddedilse bile, potansiyel kabiliyetlerinizden şüphe etmeyin.

Akademisyen olmak, belirli bir potansiyele sahip olduğunuzdan bilimsel çalışmalarda ve bilim kuruluşlarında görev almak için seçilmiş kişi olmak demektir. Makalenizin yayımlanması herhangi bir sebepten dolayı reddedildiğinde veya olumsuz eleştiriler aldığınızda, sizi bulunduğunuz yüksek noktaya getiren akademik yazarlık potansiyelinizi suçlamayın.
American Psychologist dergisinde yayımlanan bir çalışmada, American Association‘a bağlı hakemli dergiler üzerinde deney yapılır. Görev alan 12 editöre eleştirmeleri ve yorumlamaları için 153 makale teslim edilir, 402 eleştiri ve yorum toplanır. Makaleler üzerinde yapılan incelemelerde toplam 3.477 eksik belirtilir, ama editörlerin hiçbiri aynı eleştiriyi veya eksikliği dile getirmez. Buradan anlaşılacağı gibi, şiddetli yağmurlu günlerde çalışma masanıza damlayan ve makale taslaklarınızı ıslatan yağmur damlalarının, elektrik kesintisine sebep olan uğultulu fırtınaların, hatta makalelerinizi yayımlamayı reddeden yayımcıların sizi durdurmasına izin vermeyin. Makalenizin haksız yargılandığını düşündüğünüzde mümkünse editörlerle doğrudan iletişime geçin.
NOVA Tercüme, bazıları için yetiştirilemeyecek çevirileri zamanında yetiştiren kahraman, bulunamayacak teknik terimleri doğru bulan sihirbaz, bazıları için de akademik kariyer merdivenlerini çıkarken destek aldığı moral verici güçtür. NOVA’nın makale çeviri sektöründe hizmet verdiği yıllar boyunca biriken tecrübelerine güvenin.

KURAL 10: En yetenekli araştırmacılar, akademik yazımın jeneratif bir süreç olduğunu bilir.

Yazmaya başlamadan önce somut çıktılar sunabilecek, yayımlanma ihtimali ve saygınlık getirisi yüksek, diğer meslektaşların gözünden kaçan sorunları dile getiren bir fikre sahip olmanın gerekliliği tartışılmaz. Önce fikir bul, sonra yaz paradigması bu yüzden birçok araştırmacıyı yazmaktan alıkoyabilir. Deneyler yapılıp bilimsel keşif gerçekleştikten sonra her adımı baştan yazmak da kulağa pek keyifli gelmeyebilir. Ama yaratıcılık faktörü yazmayla birlikte ortaya çıkan ve akademik yazımın en keyifli yanlarını dışa vuran bir elementtir. Akademik makaleler yazılırken sürecin jeneratif özelliği, fikir bulmak için düşünme ve fikri yazma süreçlerinde zamandan tasarruf ve makalede fikir bütünlüğü sağlayabilir.
NOVA Dil Hizmetleri’nde akademisyenlere özel olarak sunulan düzelti ve kontrol hizmetlerinden faydalanarak makalenizin daha sağlıklı biçimde ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Siz diğer bölümler üzerinde çalışırken onayladığınız bölümlerin çevirisini eş zamanlı olarak teslim alabilir, makalenizi birden çok dilde aynı anda yayımlayabilirsiniz.

REFERANSLAR

“NOVA Dil Hizmetleri ile 3 yıldır düzenli olarak yayınladığımız Respiratory Case Reports dergisinin makalelerinin İngilizce dil edisyonunu yapmaktayız. Bugüne kadar geçen süre içerisinde bu konuda native uzmanlar ile verdikleri başarılı, hızlı ve güvenli hizmetlerinden çok memnun kaldığımızı belirtmek isterim. Bundan sonra da dergimiz için NOVA Dil Hizmetleri ile beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bize sundukları kaliteli, hızlı ve güvenilir tercüme ve edisyonlar için NOVA Dil Hizmetleri ekibine çok teşekkür ederiz.”
Prof. Dr. Zafer KARTALOĞLU
Respiratory Case Reports Dergisi Editörü

novanovanovanovanova

Google 4,9 / 5
müşteri puanı

Kurum ve kuruluşların profesyonel çeviri ihtiyaçları konusunda yıllardır Türkiye'nin #1 numarası olmaya devam ediyoruz. Siz de bizimle çalışarak markanıza değer katabilirsiniz.

20

Yıllık Tecrübe

50+

dil çifti

100K+

proje / yıl

250+

Çevirmen