Noter Onaylı Tercüme

Noter Onaylı Tercüme

NOVA, noter yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilen belgelerinizi, talep edilmesi durumunda noter tasdik ve/veya apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak sunmaktadır.

Yeminli Tercüman Kimdir? Kimler Yeminli Tercüman Olabilir?

Yeminli tercüman olma işlemleri, noterlik kanununa göre olmaktadır. İlgili yönetmelik gereğince yeminli tercümanlık yapmak isteyen kişinin; Noter’e gidip yabancı dil bildiğini belgelendirmesi, noter huzurunda yemin etmesi, yemin zaptını imzalaması gerekmektedir.

Noter Tasdikli Tercüme

Noter tasdikli tercümeler resmi kurumlarca talep edilmektedir.
Noter tasdiki istenen bazı evraklar şunlardır: Yurtdışında alınmış lisan veya yüksek lisans diplomaları, Nüfus Cüzdanı, Vekaletnameler, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Mahkeme Kararları

Noter Onaylı Tercüme Ücretleri

Noter tasdik ücreti 2015 itibariyle sayfa başına (yaklaşık olarak 20 satırlık bir belge için) 90,00 TL civarındadır. Bu ücreti noterlik almaktadır.

Noter onayını herhangi bir noterlikte yaptırabilir miyim?

Noter onayını herhangi bir noterde değil, yeminli tercümanlarımızın yemin zaptının bulunduğu noterlerde yaptırabilirsiniz.